...

บริษัท สำนักงานกฎหมายมณีนิล จำกัด

1.จดทะเบียนจัดตั้ง/แก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ จดทะเบียนพาณิชย์ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ จดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม 2.ให้คำปรึกษาในการจัดทำนิติกรรมสัญญา การแก้ไขปัญหาทางกฎหมายขององค์กร ปัญหานิติบุคคล การติดต่อเจ้าพนักงานของรัฐ 3.การบอกกล่าวทวงถาม (Notice) การฟ้องร้องดำเนินคดี ยื่นคำให้การต่อสู้คดีแพ่ง ยื่นคำร้องต่าง ๆ จนมีคำพิพากษา/คำสั่ง รับดำเนินการบังคับคดีภายหลังศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่ง สืบทรัพย์และรับผิดชอบการยึดทรัพย์ขายทอดตลาด 4.การฟ้องร้องดำเนินคดี ยื่นคำให้การต่อสู้คดีอาญา รับดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นพนักงานตำรวจ ชั้นอัยการ หรือชั้นศาล

...

บริการที่ปรึกษากฎหมายรายเดือน

ขอประเมินราคา

...

รับจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจำกัด (กรรมการ, ที่ตั้งสำนักงาน, ดวงตรา, วัตถุประสงค์, เพิ่มทุน - ลดทุน, ข้อบังคับ

ขอประเมินราคา

...

รับจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท จำกัด (มีชาวต่างชาติเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้น)

มัดจำ 10,700 ฿ ราคาเต็ม 21,400 ฿

...

รับจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท จำกัด (ไม่มีชาวต่ำงชาติเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้น)

มัดจำ 5,350 ฿ ราคาเต็ม 10,700 ฿

แจ้งตือน