ขั้นตอนการขอคืนเงิน

ติดต่อ Call Center 02-033-2744 หรือ E-mail: [email protected]

ยืนยันตัวตน พร้อมแจ้งชื่อบริการและ เลขที่คำสั่งซื้อ

แจ้งปัญหาเหตุผลที่ขอคืนเงินเพื่อให้บริษัทดำเนินการ

บริษัทแจ้งผลการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอคืนเงินของคุณผ่านอีเมลล์

COMPLETE

บริษัทคืนเงินเข้าบัญชีของคุณ ภายใน 7 วัน
หลังจากข้อเรียกร้องของคุณที่ได้รับการอนุมัติ

แจ้งตือน