...
...

รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมทำเว็บไซต์

รายละเอียดบริการ

บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและจัดทำเว็บไซต์ โดเมน 1 ปี พร้อมคอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่ มูลค่า 5,900 บาท

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

10 ขั้นตอน

 1. จองชื่อบริษัท
 2. ออกแบบตรายาง
 3. ทำแบบจดทะเบียนของราชการ
 4. นำเอกสารไปให้ลูกค้าเซ็น
 5. ไปยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง
 6. คัดหนังสือรับรอง
 7. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 8. จัดทำรายงานการประชุมที่ใช้เปิดบัญชีธนาคาร
 9. จัดทำเว็บไซต์
 10. โปรโมตกิจการผ่านเว็บไซต์ในเครือบริษัท

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

11 รายการ

 1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน(พค.0401) 1 ฉบับ
 2. หนังสือรับรองหจก. 1 ฉบับ
 3. หน้าวัตถุประสงค์หจก. 1 หน้า
 4. หนังสือรายการจดทะเบียน (หส.2) 1 ฉบับ
 5. ภพ.01 และ ภพ.20 อย่างละ 1 ฉบับ
 6. ตรายางแบบมีหมึกในตัว 1 ชิ้น
 7. รายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ
 8. แบบฟอร์มเอกสารทางด้านบัญชี 1 ฉบับ
 9. นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี
 10. คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่(มูลค่า 5,900บาท)
 11. เว็บไซต์องค์กร พร้อมโดเมน 1 ปี

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

12,900 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน