...
...

รับทำบัญชี

รายละเอียดบริการ

รับทำบัญชี ที่มุ่งเน้นในการให้บริการ รับทำบัญชี แบบมืออาชีพพนักงานที่ให้บริการจัดทำบัญชีทุกคนจะจบปริญญาตรี สาขาบัญชี ผ่านการอบรมทางด้านมาตรฐานบัญชี และภาษีอย่างเข้มข้น ด้วยการออกแบบระบบการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการทำงาน ทำให้สำนักงานเราสามารถใช้เวลาในการทำงานที่น้อยกว่าคู่แข่งในท้องตลาด ทำให้เราสามารถคิดค่าบริการจัดบัญชีได้ในราคาที่เหมาะสม

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

3 ขั้นตอน

  1. บริการรับทำบัญชี  ตามจำนวนรายการ
  2. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าต้องการ)
  3. ประกันสังคม (ถ้าต้องการ)

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

3 รายการ

  1. ทำบัญชี ตามจำนวนรายการ
  2. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
  3. ยื่นประกันสังคม (ถ้ามี)

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

ขอประเมินราคา

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน