...
...

รับเขียนบทความ ทำการตลาดออนไลน์ พร้อมแปล 2 ภาษา

รายละเอียดบริการ

รับเขียนบทความ ทำการตลาดออนไลน์ พร้อมแปลภาษา สำหรับ SME Startup และร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการทำการค้ากับต่างประเทศ เรามีให้บริการหลากหลายภาษา ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี เพื่อช่วยขยายวงกว้างในการเข้าถึงและเพิ่มความดึงดูดที่น่าสนใจใน Digital Marketing Content ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น เราสามารถจัดการให้คุณได้ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาระดับมืออาชีพ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ถึง 2 ครั้ง

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

5 รายการ

  1. ออกแบบโลโก้ 1 รูป
  2. ออกแบบ อินโฟกราฟิกส์ (Infographic) 1 รูป
  3. ออกแบบรูปสำหรับลงสื่อการตลาด 1-2 รูป พร้อมบทความ
  4. สามารถเลือกได้ 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี)
  5. สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

3 รายการ

  1. รูปโลโก้ 1 รูป
  2. อินโฟกราฟิกส์ (Infographic) 1 รูป
  3. รูปภาพสำหรับลงสื่อการตลาด 1-2 รูป พร้อมบทความ

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

5,900 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน