...
...

รับแปลฉลากสินค้า รับแปลวิธีใช้งาน แบบย่อ 2000 บาท / 1000 คำ

รายละเอียดบริการ

บริการแปลฉลากสินค้าและวิธีใช้งานแบบย่อทุกประเภท สำหรับนักธุรกิจที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ เรามีให้บริการหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าและเข้าถึงวิธีการใช้งานของสินค้าได้อย่างแท้จริง เราสามารถจัดการให้คุณได้ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาระดับมืออาชีพ ในราคา 2,000 บาท/1,000 คำ สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง #LocalLight #รับแปลภาษา #งานแปลภาษา #ฉลากสินค้า #วิธีใช้งาน

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

2 รายการ

  1. ให้บริการแปล (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย) เลือกได้ 1 ภาษา
  2. สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1 รายการ

  1. งานแปลฉลากสินค้าและวิธีใช้งาน ไฟล์ 1 ไฟล์ (PDF)

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย 50%
3
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีก 50 %
4
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 2,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน