...
...

สตูดิโอให้เช่า ห้อง Parrot สีเขียวคุมโทน

รายละเอียดบริการ

สตูดิโอ ห้อง Parrot สีเขียวคุมโทน อบอุ่น สดชื่น สวยๆ เช่า 10 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท และ 5 ชั่วโมง ราคา 3,000 บาท

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1 รายการ

  1. สตูดิโอ ห้อง Parrot สีเขียวคุมโทน อบอุ่น สดชื่น จำนวน 1 ห้อง

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1 รายการ

  1. สตูดิโอ ห้อง Parrot 1 ห้อง

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนแนบใบเสนอราคาและชำระเงิน
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้น 3,000 ฿ ถึง 5,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน