...
...

สตูดิโอให้เช่า ห้องDophin สีน้ำเงินสไตล์คลาสซี่

รายละเอียดบริการ

สตูดิโอ ห้อง Dolphin สีน้ำเงินที่ดูมีเสน่ห์ ไฮคลาสซี่ แบบควีน เช่า 10 ชั่วโมง ราคา 4,500 บาท และ 5 ชั่วโมง ราคา 2,500 บาท

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1 รายการ

  1. สตูดิโอ ห้อง Dolphin สีน้ำเงินที่ดูมีเสน่ห์ ไฮคลาสซี่ แบบควีน จำนวน 1 ห้อง

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1 รายการ

  1. สตูดิโอ ห้อง Dolphin 1 ห้อง

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนแนบใบเสนอราคาและชำระเงิน
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้น 2,500 ฿ ถึง 4,500 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน