...
...

รับเขียนบทความภาษาไทยขั้นต่ำ 10 บทความ (บทความ 500 คำ)

รายละเอียดบริการ

บริการรับเขียนบทความทั่วไปด้านสุขภาพ, ธุรกิจ, กีฬา, การตลาด, การขาย, ท่องเที่ยว, แนะแนวการใช้ชีวิต ฯลฯ และบริการรับเขียนบทความ SEOภาษาไทย 500 คำ (นับตาม MS Word) พร้อมฟรีรูปภาพประกอบจากเว็บฟรี 1 ภาพ (กรณีลูกค้าต้องการ)

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1. บริการรับเขียนบทความทั่วไป
2. บริการรับเขียนบทความ SEO 
3. จำนวน 500 คำ / บทความ (นับจาก MS Word)
4. แก้ไขงานได้ 1-2 ครั้ง

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1. ไฟล์งาน MS Word ตามจำนวนบทความที่สั่งงาน
2. หารูปภาพประกอบจากเว็บฟรีให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1 รูป / บทความ (ถ้าต้องการ)

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรอกข้อมูลที่ต้องการ
2
ขั้นตอนการชำระเงินและดำเนินงาน
3
ขั้นตอนการส่งมอบงานและยืนยันการโอนเงิน

เริ่มต้นที่ 3,500 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน