...
...

รับเขียนบทความภาษาไทยเฉพาะทาง สั่งได้ตั้งแต่ 5 บทความ

รายละเอียดบริการ

เขียนบทความเฉพาะทาง เช่น งานอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์, ธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ รองรับบทความ SEO ภาษาไทย 500 คำ (นับตาม MS Word)

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1. บริการรับเขียนบทความเฉพาะทาง
2. บริการรับเขียนบทความ SEO 
3. จำนวน 500 คำ / บทความ (นับจาก MS Word)
4. แก้ไขงานได้ 1-2 ครั้ง

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1. ไฟล์งาน MS Word ตามจำนวนบทความที่สั่งงาน
2. หารูปภาพประกอบจากเว็บฟรีให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1 รูป / บทความ (ถ้าต้องการ)

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรอกข้อมูลที่ต้องการ
2
ขั้นตอนการชำระเงินและดำเนินงาน
3
ขั้นตอนการส่งมอบงานและยืนยันการโอนเงิน

เริ่มต้นที่ 2,250 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน