...
...

ให้เช่าห้องประชุม อบรม สัมมนา รองรับได้ 40 ท่าน

รายละเอียดบริการ

การอบรมสัมนาในห้องอบรม (ราคานี้เฉพาะสถานที่ และอุปกรณ์สื่อ ไม่รวมเครื่องดื่มและของว่าง)

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1.ในการทำงานสามารถใช้ได้เฉพาะห้องอบรม
2.ห้องน้ำสามารถใช้หลังตึกได้
3.ช่วงพักสามารถใช้ห้องอาหารได้

* หมายเหตุ 
สถานที่ : เชียงราย

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1. อุปกรณ์สื่อ เช่น ลำโพง ไมค์ 1 ชุด
2. โซฟาที่นั่งประธาน 1 ชุด
3. โต๊ะผู้อบรม 20 ตัว
4. เก้าอี้ 40 ตัว

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 3,500 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน