...
...

รับทำทำนองเพลง

รายละเอียดบริการ

รับทำทำนองเพลง - (ค่าทำนองเพลง 15-30 วินาที / ค่าทำนองเพลง 1 นาที / ค่าทำนองเพลง Full Song 2-3 นาที )

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1.รับทำทำนองเพลง - (ค่าทำนองเพลง 15-30 วินาที / ค่าทำนองเพลง 1 นาที /  ค่าทำนองเพลง Full Song 2-3 นาที )
2.ผลิตทำนองเพลง เพื่อนำไปใส่เนื้อเพลงต่อไป ไม่รวมเสียงดนตรีประกอบ

หมายเหตุ : ดนตรีจะผลิตภายใต้ Reference ที่ลูกค้าส่งมาเท่านั้น กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยน Reference ระหว่างการผลิต จะไม่สามารถทำได้ แต่ถ้าลูกค้าต้องการ ต้องเปิดเป็นงานใหม่เท่านั้น

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

ไฟล์ MIDI ตัวทำนอง หรือ ไฟล์ .Wav กรณีไกด์เป็นเสียงร้อง

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย 50%
3
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีก 50 %
4
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 4,500 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน