...
...

รับติดตั้ง Switch Implementation : เชื่อมต่อโครงข่ายองค์กร

รายละเอียดบริการ

รับติดตั้ง รับออกแบบ ให้บริการหลังการขาย 8*5*NBD หรือ 24*7*4

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

L2 Switch  บริการติดตั้ง พร้อมตั้งค่า Hardware & Software    
L3 Switch บริการติดตั้ง พร้อมตั้งค่า Hardware & Software

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1. Switch ยี่ห้อตามที่ระบุ ตามจำนวน
2. ติดตั้งเข้าแรค พร้อมต่อเชื่อมสายสัญญานกับระบบอื่นๆในสถานที่เดียวกัน
3.ทดสอบการทำงานร่วมกันกับระบบอื่นๆที่มีการต่อเชื่อมกัน
4.ช่วยปรึกษาการออกแบบการเชื่อมต่อและฟังก์ชั่นการทำงานของเครือข่าย

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเริ่มการทำงาน
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย 50%
3
ขั้นตอนชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50%
4
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 30,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน