...
...

รับจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายละเอียดบริการ

ค่าบริการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมค่าธรรมเนียมทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท แถมตราประทับ 1 อัน

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

จดทะเบีบนห้างหุ้นส่วน,บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1.หนังสือรับรองบริษัท                                
2.ตราประทับ                                     
3.สำเนาเอกสารการจด,จัดตั้ง

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลของคุณ
2
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายที่เหลืออีก 50%
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

มัดจำ 8,000 ฿ ราคาเต็ม 16,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน