...
...

บริการทำบัญชี (สัญญา 1 ปี)

รายละเอียดบริการ

ธุรกิจขนาดเล็กเอกสารไม่เกิน 30 ใบต่อเดือนบริการยื่นภาษีและจัดทำบัญชี (สัญญา 1 ปี)

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท (สัญญา 1 ปี)

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1.ยื่นภาษีรายเดือน                           
2.จัดทำบัญชีรายเดือน                    
3.ปิดบัญชีรายปี

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลของคุณ
2
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 2
3
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 3
4
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 4
5
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 5
6
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 6
7
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 7
8
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 8
9
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 9
10
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 10
11
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 11
12
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 12 พร้อมแนบหลักฐานการทำงาน

3,500 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน