...
...

รับทำเว็บไซต์ - 20 หน้าเมนู

รายละเอียดบริการ

เว็บไซต์ 20 หน้าเมนู - เว็บไซต์องค์กรขนาดใหญ่ - มีระบบจัดการสินค้าหลังบ้าน เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ ต่ออายุสัญญาเช่าทุก 1 ปี

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

เว็บไซต์ 20 หน้าเมนู
- เว็บไซต์องค์กรขนาดใหญ่
- มีระบบจัดการสินค้าหลังบ้าน
เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่
ต่ออายุสัญญาเช่าทุก 1 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1.เว็บไซต์ 20 หน้าเมนู
2.เว็บไซต์องค์กรขนาดใหญ่
3. มีระบบจัดการสินค้าหลังบ้าน

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนชำระเงินมัดจำ 50%
3
ขั้นตอนชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50%
4
ขั้นตอนส่งมอบงานและยืนยันการทำงาน

เริ่มต้นที่ 49,900 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน