...
...

รับดูแลแฟนเพจ ทำคอนเทนท์ จำนวน 15 คอนเทนท์ ระยะเวลาดูแล 30 วัน

รายละเอียดบริการ

คิดคอนเทนท์ เขียนแคปชั่น พร้อมทำ Artwork ในรูปแบบภาพเดี่ยว Single Photo Caption จำนวน 15 คอนเทนท์ ** หากต้องการทำภาพชุด สามารถแปลงงานภาพเดี่ยวเป็นภาพชุดได้ โดย 2 ภาพเดี่ยว แทนที่ 1 ภาพชุด (4 ภาพย่อย) 3 ภาพเดี่ยวแทนที่ 1 ภาพชุด (6 ภาพย่อย) แถมฟรี !!! ตั้งเวลาการโพสต์ลง Instagram ฟรี และเขียน Facebook About ตามหลัก SEO

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

คิดคอนเทนท์ เขียนแคปชั่น พร้อมทำ Artwork ในรูปแบบภาพเดี่ยว Single Photo Caption จำนวน 15 คอนเทนท์
** หากต้องการทำภาพชุด สามารถแปลงงานภาพเดี่ยวเป็นภาพชุดได้ โดย 
2 ภาพเดี่ยว แทนที่ 1 ภาพชุด (4 ภาพย่อย) 
3 ภาพเดี่ยวแทนที่ 1 ภาพชุด (6 ภาพย่อย)
แถมฟรี !!! ตั้งเวลาการโพสต์ลง Instagram ฟรี และเขียน Facebook About ตามหลัก SEO
 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1.คอนเทนท์ เขียนแคปชั่น พร้อมทำ Artwork ในรูปแบบภาพเดี่ยว Single Photo Caption จำนวน 15 คอนเทนท์
2.แถมฟรี !!! ตั้งเวลาการโพสต์ลง Instagram ฟรี และเขียน Facebook About ตามหลัก SEO

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

11,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน