...
...

จัดฮวงจุ้ย เริ่มต้นตามขนาดพื้นที่ ในกรุงเทพ ต่างจังหวัดมีค่าเดินทาง

รายละเอียดบริการ

จัดฮวงจุ้ยเริ่มต้น อยู่ที่ขนาดพื้นที่ ในกรุงเทพ ต่างจังหวัดมีค่าเดินทาง

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1.ชำระเงินก่อน 100%
2.ให้คิววันที่นัดหมาย
3.โทรนัดเพื่อพูดคุย
4.ไปจัดฮวงจุ้ยตามสถานที่ที่แจ้ง หากเป็นต่างจังหวัดจะมีค่าเดินทางเพิ่มเติม

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1.ได้รับการจัดฮวงจุ้ยสำหรับที่อยู่ 

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียด
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 89,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน