...
...

คอร์สจัดฝึกอบรมการตลาด

รายละเอียดบริการ

- จัดฝึกอบรมการตลาด

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1. นัดรับบรีฟงาน
2. ออกแบบหลักสูตร
3. นัด Training ตามเวลาที่กำหนด

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

- Full Day Training
- หากต้องการสไลด์ , อัดวิดิโอ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยไม่สามารถนำไปเผยแพร่ก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตได้

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนประเมินงานและแนบใบเสนอราคา
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 45,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน