...
...

รับทำวีดีโอโมชั่นกราฟฟิก

รายละเอียดบริการ

ทำโมชั่นกราฟฟิก ไม่เกิน1นาที

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

ทำโมชั่นกราฟฟิก โดนถ้าเป็นรูปหรือมีรูปที่ต้องใช่ในงานทางลูกค้าต้องหามาให้

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

จะได้รับงานที่ตัดเสร็จเเล้วเป็นไฟล์วีดีโอ

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย 20%
3
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีก 80%
4
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 4,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน