...
...

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สมอ. (TISI)

รายละเอียดบริการ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมอก. เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า สิ้นส่วนรนยนต์ ของเล่น พลาสติก เป็นต้น

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. จัดเตรียมเอกสาร 
3. นำสินค้าไปส่งประเมิน (ถ้ามี) 
4. ยื่นเอกสารติดตามประสานงานกับ สมอ. 

** เงื่อนไข
- ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

ตัวอย่างเช่น 
1. ใบอนุญาต 
2. ผลการทดสอบ (ถ้ามี)

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย 50%
3
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีก 50%
4
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้น 15,000 ฿ ถึง 25,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน