...
...

รับติดตั้งประกอบServerเข้าRack Hardware installation

รายละเอียดบริการ

บริการทางด้านระบบแม่ข่าย (Server) Server content Data Center …..อะไรคือองค์ประกอบหลักของดาต้าเซ็นเตอร์ ? การออกแบบศูนย์ข้อมูลประกอบด้วยSERVER & Storage ( ระบบจัดเก็บข้อมูล) และแอปพลิเคชันในการควบคุม บริหารจัดการ เนื่องจากส่วนประกอบเหล่านี้จัดเก็บและจัดการข้อมูลและแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ ความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบศูนย์ข้อมูล (Data center) การเลือกเซิร์ฟเวอร์สำหรับธุรกิจเมื่อคุณมีคอมพิวเตอร์สองเครื่องขึ้นไปในธุรกิจของคุณหรือต้องการเข้าถึงเครือข่ายของบริษัทจากภายนอก การเข้าถึงข้อมูลแอฟพลิเคชั่นและการทำงานในองค์กร ก็ถึงเวลาลงทุนในเซิร์ฟเวอร์ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณและพนักงานของคุณสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์การทำงานกิจกรรมในองค์กรโปรเซสต่างที่ทำงานผ่านระบบส่วนกลางและไฟล์ได้จากทุกที่ และให้คุณควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลื นอกจากนี้ยังให้ความสามารถในการปกป้องข้อมูลธุรกิจของคุณด้วยระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลโดยเฉพาะ รวมถึงช่วยให้ทำได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพต่อไป

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1 Server hardware 
1.1 Customer Meeting 
1.1.1 Participate in customer meeting(s) if required. 
1.2 Site check
1.2.1 Conduct site check with customer designated personnel if required. 
1.3 Product Unpack and Inspection 
1.3.1 Unpack equipments and inspect for damage. 
1.4 Server Hardware 
1.4.1 Server hardware installation and mounting. 
1.4.2 Server hardware RAID configuration. 
1.4.3 Logical drive creation (RAID Level). 
1.4.4 Server firmware update. 
1.5 Installation Test 1.5.1 Power on Test 
1.6 System Handover 
 

 Assumptions: 1) All tasks will be performed during normal office hrs Mon-Fri: 8:30-17:30; Sat: 8:30-13:00 excluding public holiday.

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

  • Hardware installation
  • Report  การติดตั้ง Hardware

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

8,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน