...
...

ติดตั้งระบบ ปรับปรุง แก้ไข ตั้งค่าการใช้งาน Firewall

รายละเอียดบริการ

ติดตั้งระบบ ปรับปรุง แก้ไข ตั้งค่าการใช้งาน Firewall เช่น Palo auto FortiGate, Juniper Cisco, Zyxel ,Mikrotik .ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท บริการทางด้านระบบความมั่นคงปลอดภัย (Security) การจัดการความปลอดภัยด้านไอทีประกอบด้วยกระบวนการที่ช่วยให้โครงสร้างองค์กรและเทคโนโลยีสามารถปกป้องการดำเนินงานและทรัพย์สินด้านไอทีขององค์กรจากภัยคุกคามภายในและภายนอก ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรืออย่างอื่น กระบวนการเหล่านี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของระบบไอที แผนหรือกลยุทธ์การป้องกันในเชิงลึกควรเป็นที่เข้าใจโดยผู้ที่จำเป็นต้องใช้ แผนควรมีการกำหนดไว้อย่างดีและคำนึงถึงภัยคุกคามที่เป็นไปได้ทั้งหมด และจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่ระบบถูกบุกรุกและวิธีที่บุคลากรควรตอบสนอง ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ควรประกอบด้วยส่วนประกอบที่ทำงานร่วมกันได้ง่ายและทำงานร่วมกันในลักษณะที่เอื้อต่อประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของแผนความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรวม เรามีประวัติอันยาวนานในด้านโซลูชันและการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับสภาพแวดล้อม OT สิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความซับซ้อนและข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับเครือข่าย OT เช่น สันนิษฐานว่าไว้วางใจระหว่างอุปกรณ์ การเบี่ยงเบนจากสถานะพื้นฐาน และแนวคิดของการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานควรสัมพันธ์กันอย่างไร

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

ติดตั้งระบบ ปรับปรุง แก้ไข ตั้งค่าการใช้งาน Firewall เช่น Palo auto FortiGate, Juniper Cisco, Zyxel ,Mikrotik .ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท

       Firewall Standard installation  
1 Kick-off conference and meeting 
2 Pre-installation site survey 
2.1 Policy/configuration design/application control/URL filtering (application control/URL filtering configuration if related UTM license purchased in the same order.) 
2.2 Standard firewall policies 
2.3 No more than 20 firewall objects and IP addresses
3 Hardware burning test 
3.1 Power on-off checking 
3.2 LED light checking 
4 install hardware on rack mounting 
5 Cabling directly connected to firewall 
6 Simple connectivity testing.

     (Project Lead  time : 2 days )
 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

  • Hardware Installation          
  • Configuration Report

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 15,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน