...
...

บริการทำซับไตเติ้ลเป็นภาษาจีน

รายละเอียดบริการ

บริการทำซับไตเติ้ลเสียงภาษาไทย แปลเป็นภาษาจีน หรือเสียงภาษาจีน แปลเป็นภาษาไทย พร้อมตรวจโดยเจ้าของภาษาโดยตรง

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1.บริการทำซับไตเติ้ลเสียงภาษาจีน แปลเป็นภาษาไทย ราคา 200 บ./นาที
2.บริการทำซับไตเติ้ลเสียงภาษาไทย แปลเป็นภาษาจีน ราคา 250 บ./นาที
3.แก้ไขงานได้ฟรีจำนวน 2 ครั้ง ภายใน 7 วันหลังส่งงาน
4.หากมีการแก้ไขงานมากกว่า 2 ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 150 บาท/ครั้ง

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1.ไฟล์คลิป/วิดีโอฉบับแปล
2.ไฟล์เอกสารฉบับแปลรูปแบบ Excel

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย 50%
3
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีก 50 %
4
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 200 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน