...
...

รับตัดต่อ VDO สำหรับใช้งานโอกาสต่างๆ

รายละเอียดบริการ

ตัดต่อตามระยะเวลาขอลูกค้ากำหนด

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1.รับ VDO ของงานที่ต้องการการตัดต่อ       
2.กำหนดเวลาที่ต้องการให้ตัดต่อ 
3.ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
** เริ่มต้นนาทีหละ 1500

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1.การแก้ไขตามความต้องการ 5 ครั้ง                                                 
2.เพิ่มแอฟเฟคฟรี 2ครั้ง

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย 50%
3
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีก 50%
4
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 1,500 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน