...
...

บริการรับดูแลเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า ระยะเวลา 6 เดือน

รายละเอียดบริการ

รับดูแลเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า ได้ทุกแนวเว็บไซต์ ระยะเวลา 6 เดือน

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1. แจ้งความประสงค์ของการดูแล
2.ประเมินราคา
3.นัดหมายวันสำหรับการเริ่มดูแลเว็บไซต์

* เงื่อนไข
ราคาเริ่มต้น 4500 บาท/เดือน

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1.ดูแลเว็บไซต์ตามความต้องการเป็นระยะเวลา 6 เดือน
2. ติดตามและให้คำแนะนำงานหลังการบริการ 

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลของคุณ
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 1
3
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 2
4
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 3
5
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 4
6
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 5
7
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายเดือนที่ 6
8
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 4,500 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน