...
...

บริการตรวจสอบความปลอดภัยเว็บไซต์ เซิฟเวอร์ อื่นๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านค้า E-commerce ธุรกิจขนาดเล็ก

รายละเอียดบริการ

ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยเว็บไซต์ เซิฟเวอร์ อื่นๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านค้า E-commerce ธุรกิจขนาดเล็ก

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1.ลูกค้าแจ้งจำนวนหน้า รวมถึงหลังบ้านหรือไม่  
2.ประเมินราคา             
3.เริ่มทำงาน                                  
4 .ให้คำแนะนำปรึกษา                     
5.แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1.ปรึกษาให้คำแนะนำการดูแลเว็บไซต์  
2.อบรมพนักงานหรือผู้ดูแลเว็บไซต์วิธีการป้องกันหลายรูปแบบ  
3.เว็บไซต์มีความปลอดภัยตามาตฐานสากล ประจำปี 65

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย 50%
3
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีก 50%
4
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 25,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน