...
...

รับปิดงบการเงิน

รายละเอียดบริการ

รับทำบัญชี,จดเลิก,ปิดบริษัท,จดทะเบียน

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1. ลูกค้าส่งเอกสารให้บริษัท ข้อมูลประจำเดือน
2. ราคานี้เป็นราคางบเปล่า ปิดบัญชี ตรวจสอบบัญชี เคสอื่นแล้วแต่บัญชีเอกสารของทางบริษัท

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

ยื่นงบการเงิน-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยื่นภงด51,ภงด50 กรมสรรพากรฟรี 
ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ให้ฟรี 

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 10,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน