...
...

รับเขียนและครีเอทคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์

รายละเอียดบริการ

รับเขียนคอนเทนต์ในเชิงการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการคิด พิจารณา หรือตัดสินใจ ทางด้านด้านการท่องเที่ยว เดินทาง หรือกิจกรรมด้าน hospitality อื่นๆโดยเฉพาะ

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1. ลูกค้าแจ้งความต้องการ 
2. ประเมินราคา 
3. เริ่มทำงาน 
4. แก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนภายใน 3 วันหลังส่งงานแล้ว

** เงื่อนไข - เริ่มต้นทีคอนเทนต์ละ 300 บาท (ไม่เกิน 500 ตัวอักษร)

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

คอนเทนต์ข้อความพร้อม reference 

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 300 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน