...
...

รับเขียนสคริปต์ตามความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดบริการ

บริการเขียนสคริปต์ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสคริปต์ บทความ หรือบทสุนทรพจน์ งานแต่งงาน งานมงคล หรืองาน Event ต่างๆ อย่างเช่น งานเปิดตัวสินค้า รายการทีวี เป็นต้น

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1. ลูกค้าแจ้งความต้องการ 
2. ประเมินราคา 
3. เริ่มทำงาน 
4. ส่งงานให้ภายในวันที่ตกลง

** เงื่อนไข - ราคาเริ่มต้น 500 บาท (ไม่เกิน 250 คำ)

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1. สคริปต์เกี่ยวกับเรื่องที่สั่ง ตามจำนวนที่สั่ง
2. Link Google drive สำหรับส่งงาน

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 500 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน