...
...

รับจ้างรีวิวสินค้าหรือบริการโดย influencer ชั้นนำ

รายละเอียดบริการ

บริการรีวิวสำหรับสินค้าหรือบริการโดย influencer ชั้นนำ เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1.แจ้งข้อมูลของตัวสินค้าและบริการที่ต้องการรีวิว
2. แจ้งรายละเอียดข้อมูลของงานแบบละเอียด
3. ประเมินงานและนัดคุยงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1. รีวิวสินค้าและบริการตามจำนวนที่ต้องการ
2. ลงสินค้าและบริการให้ตามวันและเวลาที่ต้องการ

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย 50%
3
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีก 50%
4
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 10,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน