...
...

รับพิสูจน์อักษร ภาษาไทย

รายละเอียดบริการ

บริการพิสูจน์อักษร ภาษาไทย เพื่อให้ผลงานของคุณถูกหลักไวยากรณ์

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1. กรอกความต้องการ
2. ประเมินราคา
3. ดำเนินงาน
4. ส่งงานผ่าน Google drive

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1. บทความไฟล์ word , PDF
2. สามารถแก้ไขงานฟรี 2 ครั้ง เกินกว่านั้นมีค่าบริการเพิ่ม ครั้งละ 100 บาท

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 350 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน