...
...

รับขอเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง(กรณีนำเข้า) เริ่มต้นที่ 4,400 บาท

รายละเอียดบริการ

รับจดทะเบียน อย. ทุกชนิด รับปรึกษาคดีความทุกประเภท และ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

- เช็คสูตรส่วนประกอบ 1 วัน    
- ยื่น 1 วันทำการ                   
- รอผลพิจารณา 3-25 วันทำการ

*เงื่อนไข *
- ยกเว้นสินค้าประเภท ไวอัล,แอมพลู

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 4,400 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน