...
...

รับสกรีนลาย 1 สี พร้อมแก้วมัคเซรามิค ขั้นต่ำ 100 ใบ

รายละเอียดบริการ

แก้วมัคเซรามิคพร้อมสกรีนโลโก 1 ตำแหน่ง 1 สี (ขนาดโลโก้ไม่เกิน 8 ซม.) ขั้นต่ำ 100 ใบ ใบละ 135 บาท แก้วมัคเซรามิคเป็นงานพิมพ์สกรีนพร้อมติดและเผาผ่านความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง ทำให้ลวดลายติดอยู่คงทนและถาวร

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1.ลูกค้าแจ้งแบบ ขนาด และจำนวน ตามที่ลูกค้าต้องการ
2.แจ้งยอดรวมทั้งหมด
3.ออกแบบงานและส่งให้ลูกค้าดู (สามารถแจ้งแก้ไขได้ 2 ครั้ง) 
4.ลูกค้าคอนเฟิร์มแบบและเริ่มดำเนินการทำงาน
5.หากมีการแก้ไขงานมากกว่า 2 ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท/ครั้ง

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1.แก้วมัคเซรามิคพร้อมสกรีนลาย

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย 50%
3
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีก 50%
4
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 135 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน