...
...

รับทำ Presentation เชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดบริการ

รับทำไฟล์งานนำเสนอเชิงธุรกิจ เป็นภาษาอังกฤษ

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1. ลูกค้าแจ้งความต้องการ เช่น หัวข้อ จำนวนหน้า และเนื้อหาที่จำเป็น
2. ประเมินราคา 
3. เริ่มทำงาน ตามเวลาที่กำหนด และส่งมอบงาน
4. แก้ไขงานได้ จำนวน 2 ครั้ง (หรือตามสมควร)

* เงื่อนไข
- เริ่มต้นที่ 700 บาทต่อหน้า 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

ไฟล์งานนำเสนอ ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 700 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน