...
...

บริการรีทวิตคุณภาพ

รายละเอียดบริการ

บริการรีทวิต ทยอยขึ้นอย่างปลอดภัย แบ่งใช้งานได้ ไม่จำกัดวันใช้งานเหมาะสำหรับ รีทวิตทุกประเภท

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

เพียงแจ้งลิงค์แฟนเพจ ดำเนินการทันทีหลังชำระยอด

* เงื่อนไขราคา
100รีทวิต ราคา 250บาท
200รีทวิต ราคา 420บาท
300รีทวิต ราคา 510บาท
400รีทวิต ราคา 790บาท
500รีทวิต ราคา 1,030บาท
600รีทวิต ราคา 1,150บาท
700รีทวิต ราคา 1,350บาท
800รีทวิต ราคา 1,550บาท
900รีทวิต ราคา 1,750บาท
1,000รีทวิต ราคา 1,850บาท
2,000รีทวิต ราคา 3,600บาท
3,000รีทวิต ราคา 5,100บาท
4,000รีทวิต ราคา 6,400บาท
5,000รีทวิต ราคา 7,800บาท
6,000รีทวิต ราคา 9,000บาท
7,000รีทวิต ราคา 10,100บาท
8,000รีทวิต ราคา 11,100บาท
9,000รีทวิต ราคา 12,000บาท
10,000รีทวิต ราคา 12,900บาท(ขายดี)

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

เพิ่มจำนวนการรีทวิต

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 250 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน