...
...

รับเขียนบท คิด content งานลงเสียงทุกรูปแบบ เช่น Podcast ละครเสียง คลิปวิดิโอใน YouTube หรือ Presentation

รายละเอียดบริการ

คิดและเขียนบท งานลงเสียงประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือเสียง โฆษณา หรือ งานจัดรายการ - ออกแบบ / เขียนบท / ลงเสียง Podcast ทั้ง jigle in / out เสียงคั่นรายการ - แก้ได้มากสุด 3 - 5 ครั้ง/งาน ต่อไปคิดเพิ่มตามความยุ่งยากของงานครับ

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1. แจ้งรายละเอียดงานและราคา
2. เลือกรูปแบบงานที่ต้องการ สิ่งที่ต้องการให้ทำ และกำหนดเวลาส่ง แก้ได้มากสุด 3 - 5 ครั้ง/งาน ต่อไปคิดเพิ่มตามความยุ่งยากของงานครับ

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1.ไฟล์เสียงที่เรียบเรียงและอัดอย่าง ชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน
2.ตรวจเช็ค คำผิดในบทที่ส่งมา
3.ออกแบบการอ่าน วิธีการเล่า และเพลงที่จะใช้
4.ตัดต่อและเรียบเรียงการอ่านให้เข้าใจง่าย
5.ใช้เพลงถูกลิขสิทธิ์เป็นพื้นหลังประกอบงาน
6.ไฟล์เสียง MP3 และ/หรือ WAV

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 500 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน