...
...

รับเขียนบทความ SEO

รายละเอียดบริการ

- รับเขียนบทความ SEO - รับเขียน Content โฆษณา เพื่อการขาย , Copy Ads - วางแผนการเขียนบทความให้เป็นไปตามโครงสร้าง SEO - คิดหัวข้อบทความ HEAD LINE เพื่อความนาสนใจต่อผู้อ่าน - พร้อมกับรูปภาพประกอบ Graphic Design

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

 - ติดต่อสอบถามรายละเอียดงาน  
- ตกลงราคาการว่าจ้างงาน  
- ชำระเงินเต็มจำนวน หรือ มัดจำ 50% 
- ดำเนินงานตามที่ได้รับการว่าจ้าง 
- ส่งงานเพื่อตรวจสอบ หรือปรับแก้ไข หมายเหตุ แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 
- คอนเฟิร์มงาน  
- แนะนำให้ทำติดต่อกันจะดีผลดีที่สุด 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

  • ไฟล์ PDF ในกรณีที่เป็นบทความ
  • ไฟล์รูปภาพ JPEG,PNG 

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย 50%
3
ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีก 50%
4
ขั้นตอนแนบหลักฐานการทำงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 1,500 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน