...
...

บริการสตูดิโอให้เช่าสําหรับกองถ่ายขนาดเล็กทีมงานไม่เกิน 10 คน Studio 3 : สตูดิโอห้องโล่งขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 9.5 เมตร

รายละเอียดบริการ

สตูดิโอให้เช่าครบวงจร บนพื้น ที่ใช้สอยกว่า400 ตรม. มีทั้งส่วน indoor และoutdoor สตูดิโอถ่ายภาพที่เนรมิตพื้นที่ทั้งตัวอาคาร สวนภายนอกและงานอินทีเรียร์คาแร็คเตอร์โดดเด่น เพื่อรองรับการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและงานจัดเลี้ยงหลากหลายรูปแบบ แพกเกจนี้สําหรับกองถ่ายทีมงานไม่เกิน 10 คน

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1.คุยรายละเอียดและจองสตูดิโอ  
2.โอนเงินค่าเช่าสตูดิโอ                 
3.ดําเนินการเลือกวันเช่าสตูดิโอ

* เงื่อนไข 
- Studio 3 ค่าบริการ 2,500บาท ครึ่งวัน (9.00 - 13.00 , 13.00 - 17.00) / เต็มวัน 4,000 บาท ( 9.00 - 17.00 )
- มีค่าไฟหน่วยละ 10 บาท สําหรับอุปกรณ์ไฟที่นํามาเอง 
- มีค่าประกันสถานที่สําหรับกองถ่ายเกิน 10คน มัดจำชำระก่อนเข้าใช้สถานที่และคืนหลงัจากส่งคืนพื้นที่ในสภาพเดิม
- ราคานี้ไม่รวมเช่าเพื่อจดังานอีเว้นท์งานแต่งงาน

** หากมีการยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

พื้นที่ห้องสตูดิโอ 3 สตูดิโอห้องโล่งขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 9.5 เมตร  พื้นที่ใช้สอยรวม 33.25 ตารางเมตร ห้องบุด้วยผนังกันเสียง 
พื้นที่บริเวณ Garden1,2,3 ใช้บริการฟรีสําหรับลูกค้าที่มาเช่าสตูดิโอ

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 2,500 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน