...
...

รับทำภาพสินค้า 3 มิติ สำหรับทำสื่อโฆษณาหรือพรีเซนต์งาน [5 ภาพ]

รายละเอียดบริการ

ขึ้นโมเดลสินค้าจากตัวอย่างของลูกค้า, จัดแสงเงาสมจริง คุณภาพสูง สามารถนำไปใช้ทำสื่อโฆษณา (โมเดลเดียวกัน ได้ 5 ภาพ)

ขอบเขตการทำงาน (Scope Of Work)

1.ลูกค้าส่งรายละเอียดสินค้าให้ผู้ให้บริการ
2.ทำการขึ้นโมเดลและใส่ texture
3.จัดแสงเงา (สามารถเลือกมุมและแก้ไขแสงเงาได้)
4.Render งานความละเอียดสูง

* เงื่อนไข 
ราคาเริ่มต้น 3000 บาท (สำหรับ 5 ภาพ) แล้วแต่ความยากง่ายของโมเดล

สิ่งที่คุณจะได้รับ (Deliverables)

1. ภาพ 3D Packshot สินค้า ไม่มีพื้นหลัง ความละเอียด 8 ล้านพิกเซลขึ้นไป นามสกุล .png จำนวน 5 ภาพ

ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

1
ขั้นตอนกรอกรายละเอียดข้อมูล
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล
2
ขั้นตอนการประเมินงานและชำระค่าใช้จ่าย
3
ขั้นตอนแนบหลักฐานการส่งมอบงานและยืนยันการชำระเงิน

เริ่มต้นที่ 3,000 ฿

บริการที่คล้ายกัน

แจ้งตือน